Můj Lov

Můj Lov
 
Rybářské uzly
(18. 04. 2009, Návody)

Předtím, než se pustíme do popisu jednotlivých montáží, ať už na plavačku, feeder, kaprařinu nebo přívlač, je nutné představit si několik základních rybářských uzlů, které by se měl každý rybář naučit vázat i poslepu.

 

 

Nezapomeňte před finálním dotažením uzlu navlhčit vlasec!

Uzel na háček s lopatkou

 1. Vytvoříme smyčku, kterou přiložíme k raménku háčku.

  uzel na háček s lopatkou
   
 2. Spodní část háčku společně se smyčkou uchopíme prsty a kolem raménka provedeme 6-10 ovinů.

  uzel na háček s lopatkouuzel na háček s lopatkouuzel na háček s lopatkou
   
 3. Volný konec vlasce provlékneme smyčkou.

  uzel na háček s lopatkou
   
 4. Utáhnutím za volný konec dokončíme uzel, vlasec musí z uzlu vycházet před lopatkou, aby se zamezilo jeho poškození o hranu lopatky, volný konec vlasce by měl vycházet z uzlu za lopatkou a měl by být zkrácen na cca 2 mm.

  uzel na háček s lopatkou

Bezuzlové navázání háčku s očkem

Používá se především při vytváření vlasového přívěsu.

 1. Návazcovou šňůru nebo vlasec protáhneme očkem zepředu směrem dozadu, pokud z volného konce chceme vytvořit přívěs, uděláme na konci jednoduchou smyčku, na kterou umístíme nástrahu a vymezíme si délku přívěsu.

  bezuzlové navázání háčku s očkem
   
 2. Provedeme 8-12 ovinů kolem háčku, začínáme s oviny na opačnou stranu, než je ukončeno očko háčku, s oviny končíme přibližně na úrovni hrotu.

  bezuzlové navázání háčku s očkem
   
 3. Protáhneme návazec očkem od zadu směrem do předu.

  bezuzlové navázání háčku s očkem
   
 4. Uzel dotáhneme.

  bezuzlové navázání háčku s očkembezuzlové navázání háčku s očkem
   

Palomar

Tento uzel se používá především pro rychlé navázání háčku s očkem.

 1. Provléknutím vlasce nebo šňůry vytvoříme smyčku o délce 3-5 cm, volný konec by měl být také 3-5 cm dlouhý.

  palomar
   
 2. Vytvoříme klasickou jednoduchou smyčku, uvnitř které je háček.

  palomar
   
 3. Háček provlékneme původní smyčkou.

  palomar
   
 4. Uzel dotáhneme napřed tahem za háček a poté za kmenový vlasec.

  palomar

 

Grinner

Velmi pevný uzel pro navázání obratlíku nebo háčku s očkem, vylepšit ho můžeme dvojitým provléknutím vlasce očkem v kroku 1. Tento uzel lze také použít pro připevnění vlasce nebo šňůry na cívku navijáku (viz krok 5).

 1. Vlasec provlékneme očkem a vytvoříme smyčku.

  grinner
   
 2. Háček společně se smyčkou podržíme prsty a provedeme 4-6 ovinů kolem zdvojeného vlasce.

  grinnergrinner
   
 3. Uzel dotáhneme za volný konec vlasce.

  grinner
   
 4. Tahem za kmenový vlasec dotáhneme uzel k očku a odstřihneme volný konec vlasce.

  grinner
   
 5. Uzel na cívce navijáku.

  grinner na cívce
   

Dvojitý grinner

Tento uzel se používá ke spojení dvou vlasců nebo vlasce a šňůry.

 1. Přiložte vlasce k sobě, volnými konci o délce 10-12 cm od sebe a na jednom z nich vytvořte smyčku.

  dvojitý grinner
   
 2. Proveďte 4-6 ovinů a lehce dotáhněte uzel.

  dvojitý grinnerdvojitý grinner
   
 3. Stejný postup opakujte pro druhý vlasec a opět lehce dotáhněte.

  dvojitý grinnerdvojitý grinner
   
 4. Zatáhněte za vlasce a uzly dotáhněte k sobě, přebytečné volné konce odstřihněte. Pokud chcete, aby tato smyčka lehce procházela očky (např. při navazování šokové šňůry), ponechte volné konce cca 1-1,5 cm dlouhé.

  dvojitý grinner
   

Chirurgický uzel (Vodní uzel)

Je velmi jednoduchý a přesto velmi pevný, používá se pro spojení vlasců různých průměrů, případně pro spojení vlasce a šňůry, na což je vhodnější než dvojitý grinner.

 1. Oba vlasce k sobě přiložíme volnými konci od sebe a vytvoříme jednoduchou smyčku.

  chirurgický uzel
   
 2. Vytvořenou smyčkou 2x provlékneme jeden z volných konců společně se zdvojeným druhým vlascem.

  chirurgický uzel
   
 3. Dotáhneme tahem za oba zdvojené konce a přebytečné konce odstřihneme.

  chirurgický uzel
   

Uzel na cívku

Je vhodný pro připevnění vlasce na cívku nejen muškařského navijáku.

 

 1. Navlékněte vlasec na cívku.

  arbor
   
 2. Vytvořte jednoduchý uzel a na volném konci udělejte také jednoduchý uzel

  arbor
   
 3. Dotáhněte vzniklý uzel a tahem přitáhněte uzel k cívce.

  arbor
   

Krvavý uzel

Jelikož má tendenci se při větším zatížení rozmotávat, používá se především u silných návazcových materiálů, kde je tendence rozmotávání menší a nebo tam, kde není potřeba extrémní výdrž v tahu.

 1. Vlasec provlékneme očkem, čímž vytvoříme smyčku, následně volný konec 6-8x oviňte kolem kmenového vlasce.

  krvavý uzel
   
 2. Provlékněte volný konec vzniklou smyčkou a tahem za oba konce vlasce uzel utáhněte.

  krvavý uzel
   

Vylepšený krvavý uzel

Tato varianta krvavého uzlu nemá tendenci se samovolně rozmotávat, je to jeden z nejpoužívanějších uzlů na přivazování karabinek a při přívlači.

 1. Postupujeme stejně jako u krvavého uzlu, čili vlasec provlékneme očkem, čímž vytvoříme smyčku, následně volný konec 6-8x oviňte kolem kmenového vlasce.

  vylepšený krvavý uzel
   
 2. Volný konec nejprve provlékneme vzniklou smyčkou, čímž vznikne další smyčka, kterou znovu provlékneme volný konec.

  vylepšený krvavý uzel
   
 3. Tahem uzel utáhneme.

  vylepšený krvavý uzel
   

Trilene uzel

Jedná se o variaci na krvavý uzel, tento uzel netrpí náchylností k samovolnému rozmotání a současně vylepšuje nosnost v uzlu.

 1. Dvakrát provlékneme vlasec očkem.

  trilene
   
 2. Smyčku neutahujeme, ale chytneme prsty společně s očkem, následně provedeme 6-8 ovinů kolem kmene.

  trilene
   
 3. Volný konec vlasce protáhneme zdvojenou smyčkou.

  trilene
   
 4. Uzel tahem za volný konec a současně za kmen dotáhneme.

  trilene
   

Jednoduchá smyčka

Jedná se o nejjednodušší uzel, který se používá výhradně tam, kde není požadovaná velká pevnost v tahu, jelikož pevnost tohoto uzlu je pouze 40% z celkové pevnosti vlasce.

 1. Přehnutím zdvojíme vlasec, který přehneme a vzniklou zdvojenou smyčkou provlékneme.

  jednoduchá smyčka
   
 2. Uzel dotáhneme tahem za smyčku.

  jednoduchá smyčka
   

Dvojitá smyčka (Chirurgická smyčka)

Velepšená smyčka, která zachovává již více jak 90% z celkové pevnosti vlasce.

 1. Přehnutím zdvojíme vlasec, který přehneme a vzniklou zdvojenou smyčkou provlékneme.

  dvojitá smyčka
   
 2. Provedeme ještě jedno provléknutí smyčkou.

  dvojitá smyčka
   
 3. Uzel dotáhneme tahem za původní smyčku.

  dvojitá smyčka
   

Zdvojený osmičkový uzel

Používá se pro vytvoření smyčky, jelikož jednoduchá smyčka nemá dostatečnou pevnost v tahu.

 1. Přehnutím zdvojíme vlasec a vytvoříme smyčku.

  zdvojený osmičkový uzel
   
 2. Smyčku 1x ovineme kolem zdvojeného kmene, čímž vznikne další smyčka.

  zdvojený osmičkový uzel
   
 3. Protáhneme původní smyčku novou smyčkou, čímž se jako by vytvoří ze smyček číslice 8.

  zdvojený osmičkový uzel
   
 4. Tahem za původní smyčku uzel dotáhneme.

  zdvojený osmičkový uzel
   

Zarážkový uzel

Používá se k vytvoření zarážky pro průběžné splávky, jako materiál je vhodná např. bavlnka, návazcová šňůra nebo zubní nit.

 

 1. Vezmeme trubičku nebo kousem slámky, z bavlnky vytvoříme jednoduchou smyčku.

  zarážkový uzel
   
 2. Jeden z volných konců 4-8x provlečeme vzniklou smyčkou a současně kolem trubičky.

  zarážkový uzelzarážkový uzel
   
 3. Trubičkou protáhneme kmenový vlasec a lehce dotáhneme uzel za volné konce.

  zarážkový uzel
   
 4. Stáhneme uzel z trubičky na kmenový vlasec a dotáhneme za volné konce.

  zarážkový uzel
   

Smyčka do smyčky a vylepšení

Jedná se o nejběžnější způsob, jak připevnit návazec s háčkem.

 1. Na obou koncích vlasců vytvoříme smyčky (např. pomocí osmičkového uzlu), protáhneme smyčku na kmenovém vlasci smyčkou na návazci.

  smyčka do smyčky
   
 2. Zbytek návazce protáhneme smyčkou na kmenovém vlasci.

  smyčka do smyčky
   
 3. Uzel je možné již v této fázi dotáhnout, pokud ovšem vyžadujeme extrémní pevnost, pokračujeme dále.

  smyčka do smyčky
   
 4. Smyčku na kmenovém vlasci povytáhneme z formujícího se uzlu.

  smyčka do smyčky
   
 5. Vytaženou smyčku z kmenového vlasce 2x otočíme.

  smyčka do smyčky
   
 6. Nově vzniklou smyčkou provlékmene zbytek návazce.

  smyčka do smyčky
   
 7. Tahem za kmenový vlasec a návazec uzel utáhneme.

  smyčka do smyčky smyčka do smyčky
   

Boční smyčka

Tato smyčka se vytváří na kmenovém vlasci a zpravidla slouží k připevnění návazce.

 1. Na kmenovém vlasci vytvoříme jednoduchou smyčku.

  boční smyčka
   
 2. Vytvořenou smyčkou 6-8x protáhneme označený kus vlasce, přičemž uvnitř vzniklou smyčku přidržujeme.

  boční smyčka
   
 3. Vzniklou smyčkou protáhneme původně vytvořenou smyčku.

  boční smyčka
   
 4. Tahem za oba konce kmenového vlasce utáhneme uzel.

  boční smyčkaboční smyčka
   

Diskuze k tomuto článku

‹‹ Zpět na Návody

 

Můj Lov
 
         
Uživatel
Přezdívka

Heslo

Registrace  Změna hesla
         
   
 
         
Dnes
Středa 19. února 2020
svátek má Patrik
         
 
         
Předpověď počasí

         
 
Novinky |  Můj lov |  Trofeje |  Články |  Atlas ryb |  Prodejny |  Odkazy |  Diskuze |  Všeobecné podmínky  © 2020 Pavel Hrabal