Můj Lov

Můj Lov
 
Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)
Čeleď Kaprovití
  • Slovenský název: Podustva obyčajná
  • Anglický název: Nase, Nase Carp
  • Německý název: Nase
Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Ostroretka stěhovavá je rozšířena ve vodách větší části Evropy, chybí na Britských ostrovech, ve Skandinávii, na jihu v Portugalsku, Španělsku a Itálii. Na východě tvoří hranici jejího rozšíření řeky Němen a Emba. Centrum původu tohoto druhu je v povodí Dunaje, odkud pronikl postupně do západní a severní Evropy. U nás žije hlavně v povodí Moravy. Přebývá v cejnovém a parmovém pásmu řek, ale ráda vytahuje i do lipanového pásma. Donedávna nebyla známa v žádné české řece, až v poslední době byla ulovena v některých úsecích Vltavy. Je to proudomilný druh, kterému vyhovují zejména střední a dolní části řek. Vytváří hejna o početnosti až několika stovek jedinců. Ta se zdržují zejména v proudivých úsecích toků s kamenitým dnem, kde při sběru rostlinných nárostů můžeme pozorovat blýskání jejich stříbrných těl. Ostroretka se dovede přizpůsobit i prostředí stojatých vod, jak dokazuje její výskyt v některých údolních nádržích (Orava, Vranov). Prostředí stojaté vody s výskytem planktonu vyhovuje zejména plůdku do stáří jednoho roku, což vytváří u tohoto druhu úspěšný předpoklad pro rybniční odchov ročků. Ostroretka je ryba středně náročná na obsah kyslíku a znečištění, ale značně choulostivá na manipulaci a zacházení. Tento druh je jedním z mála výlučných fytofágů, který se živí nárůsty rozsivek a řas.

V našich vodách patří k středněvěkým druhům, dožívajících se průměrně 6-10 roků. Růst ostroretky je průměrný až pomalý, mezi samci a samicemi není podstatných rozdílů. Pohlavně dospívá ve stáří 4-6 let, samci v průměru o něco dříve než samice. Tření probíhá v časném jarním období, jakmile po několika slunečních dnech stoupne teplota vody na 6-8 °C. Ostroretka podniká na místa výtěru (trdliště) menší či větší tahy. Jako tato místa slouží peřejnaté úseky toků se štěrkovitým až kamenitým dnem. Tření probíhá v hejnech, poměrně bouřlivě, na trdlišti se zdržují samci a k výtěru zralé samice k nim postupně vyjíždějí. Vytřené jikry tvoří na dně v některých případech i několik centimetrů vysokou vrstvu. V závislosti na teplotě vody trvá vývoj jiker 10 dnů při 15 °C až 25 dnů při 9 °C. Největší ztráty nastávají v době tření a vývoje jiker a jsou působeny zejména požíráním jiker jinými druhy ryb, plísněmi a řasami, nepříznivými vodními průtoky (velké vody) apod. Rovněž po vykulení jiker jsou značné ztráty na nejmladších vývojových stadiích. Teprve u větších jedinců (od stáří 1 roku) se zvyšuje možnost přežití.

Ostroretka má pevné, vřetenovité tělo, přizpůsobené silnému proudu a pokryté vcelku velkými šupinami. Hřbet je vyklenutý v přední polovině těla, jeho šedozelená až načernalá barva vytváří silný kontrast s leskle stříbřitým zbarvením boků, které přecházejí v matně bílé břicho. Až na hřbetní ploutev jsou ostatní jasně červené u kořenů a naoranžovělé na okrajích. Ocasní ploutev má hluboce vykrojenu a její okraj je načernalý. Důležitá je tlamka ve tvaru příčné štěrbiny, její spodní chrupavčitý ret je tvrdý a ostrý - odtud název ostroretka. Slouží k seškrabování narostlých řas a rozsivek z kamenů na dně toku. Tímto způsobem výživy nekonkuruje jiným rybám. Nepodléhá ani tzv. zimnímu spánku, aktivně konzumuje potravu i v zimě.

‹‹ Zpět na Atlas ryb

Můj Lov
 
         
Uživatel
Přezdívka

Heslo

Registrace  Změna hesla
         
   
 
         
Dnes
Středa 19. února 2020
svátek má Patrik
         
 
         
Předpověď počasí

         
 
Novinky |  Můj lov |  Trofeje |  Články |  Atlas ryb |  Prodejny |  Odkazy |  Diskuze |  Všeobecné podmínky  © 2020 Pavel Hrabal